I'm PRO: El projecte

En l'assignatura d'improvisació musical del Conservatori de Cervera hem iniciat el projecte I'm PRO. Aquest pretén apropar els alumnes a la creació i improvisació musical a través dels estils musicals que ells escolten.

El projecte va més enllà de l'aula, i genera uns continguts que es publiquen sota la llicència "Creative Commons". Trobareu, doncs, en aquesta web els enregistraments i les partitures de les cançons que hem creat, les quals podeu descarregar-vos i utilitzar lliurement.

Les primeres sessions del curs es dediquen a analitzar temes musicals de referència. Es tenen en compte elements estructurals, harmònics, d'instrumentació, de lletra... Així s'estableixen les bases per a la creació dels temes propis.

El següent pas és la creació de les músiques i les lletres de les cançons. Es dediquen també unes sessions al treball d'arranjaments. Un cop acabades es procedeix a l'enregistrament, combinant instruments reals i recursos electrònics.

Els enregistraments es publiquen a Soundcloud. Les darreres sessions serveixen per preparar els concerts de presentació, on interpretaran en directe els seus temes.